ÅRSMØTE 2018 - Drammenkunstforening
364
post-template-default,single,single-post,postid-364,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

ÅRSMØTE 2018

ÅRSMØTE 2018

ÅRSMØTE 2018

Onsdag 21. mars kl. 19.00

Drammens Museum, hovedbygningen 1.etasje.

 

Dagsorden:  

 1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å skrive under

protokollen.

 1. Årsmelding og regnskap for 2017
 2. Fastsetting av kontingent
 3. Innkomne saker
 4. Valg til styret i DKF
 5. Valg av revisor
 6. Valg av valgkomité

Årsmelding med regnskap sendes på mail til medlemmene, samt legges ut på www.drammenkunstforening.no

Valgkomitéens innstilling blir lagt fram på årsmøtet.

Vel møtt til årsmøtet i DKF. Vi varter opp med vårt ostebord og forfriskninger.

Ragnar O. Hauge vil fortelle om sin kunst.

Vennlig hilsen,

Styret

 

Sak 1

Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen                       

 

Sak 2

ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR ÅR 2017

 

Sak 3

Fastsetting av kontingent

Styret foreslår at årskontingenten på kr. 250.- holdes uforandret.

Ble endret i 2017 fra kr 220.-  til kr 250,-

Sak 4

Innkomne saker til behandling

Sak 5

Valg av styret

Valgkomiteens forslag til styret og vararepresentanter for 2018 legges fram på møtet.

Sak 6

Valg av revisor

Harald Wessel-Berg ble valgt for to år på, (2017 -2019), og er således ikke på valg.

Sak 7

Valg av valgkomitemedlem

Rita Winness er valgt for to år (2016-2018), og er således på valg.

Espen Hoff  ble valgt for to år, (2017-2019), og er således ikke på valg.

 

   ÅRSMELDING 2017

 

Drammen Kunstforening, stiftet i 1867, er en av landets eldste kunstforeninger. I 2017 fyller DKF 150 år. Formålet med DKF er nedfelt i vedtektene, sist revidert 18. mars 2010.

Etter årsmøtet 1. mars 2017 har STYRET HATT FØLGENDE SAMMENSETNING

 

 

Leder:                         Harald Gautneb                      gjenvalgt for ett år (2017-2018)

Nestleder:                   Sabine Berg                           ikke på valg (2016-2018)

Styremedlem:             Harald Wessel-Berg                gjenvalgt for to år (2017-2019)

Styremedlem:             Eva Rydhagen                        ikke på valg (2016-2018)

Styremedlem:             Knut Olaf Haveråen Kals        ikke på valg (2016-2018)

Styremedlem:              Janikke Holm Berg                 gjenvalgt for to år (2017-2019)

Vararepresentant:       Astrid Kristiansen                    gjenvalgt for to år (2017-2019)

Vararepresentant:       Linn Anette Gundersen          ny, valgt for to år  (2017-2019)

Observatør:                 Beate Aune                            ny, valgt for ett år  (2017-2018)

 

 

VALGKOMITE

Rita Winness

Espen Hoff

REGNSKAP

Janikke Holm Berg har ført regnskapet og Harald Wessel-Berg har vært foreningens revisor.

DKFs REPRESENTANTER I MUSEUMSSTIFTELSENS STYRE

Harald Gautneb med personlig vararepresentant Harald Wessel-Berg.

Sabine Berg med personlig vararepresentant Eva Rydhagen.

MEDLEMSFORENINGEN DRAMMEN KUNSTFORENING

Arbeidet med å holde medlemsregistret ved like er ivaretatt av Janikke Holm Berg og Eva Rydhagen.

Medlemstall per 31.12  2017 er 245 (2016: 245, 2015: 264, 2014: 258)

STYREMØTER

Styret har hatt syv styremøter i 2017. Styremedlemmene utfører ulike og varierte oppgaver for driften av foreningen.

VIKTIGE SAKER BEHANDLET OG GJENNOMFØRT AV STYRET

Utarbeidelse, utsendelse og gjennomføring av kunstforeningens vår- og høstprogram

Forberede Årsmøte og Årsregnskap

Planlegging og gjennomføring av Kulturnatt, 12. mai.

Diverse kunst- og kulturarrangementer for medlemmene

Croquistilbud med planlegging og gjennomføring.

Planlegging og gjennomføring av DKFs jubileumsutstilling ”Når nåtid møter fortid”.

Planlegging av DKFs utstilling ”Odd Nerdrum – Komplett”  i 2018.

Planlegging og gjennomføring av 150-årsfesten på Austad Gård, lørdag 14. oktober.

Planlegging og gjennomføring av julemøte 7. desember med juleverksted , servering og utlodning.

VÅRPROGRAM

30. januar kl. 18.00 – 20.00. Start croquis på
Drammens Museum og 10 mandager fremover. Sesongkort kr. 500.-. Dagskort kr. 100.-

 1. februar kl. 21.00. Filmkveld i Kino City.

I samarbeid med Drammen Filmklubb viser vi Julie Taymors film om kunstneren Frida Kahlo fra 2002, om hennes kunst, stormfulle ekteskap og smerte. Kr. 50.- for medlemmer. Harald Gautneb innleder.

 1. mars kl. 19.00. Årsmøte med foredrag av Barbara Vogler. Drammens Museum.

Saker fremmes til DKF, Boks 231, 3001 Drammen innen 8. feb.

 1. mai kl. 12.00 Lychepaviljongen. Museumsdirektør Åsmund Thorkildsen viser oss utstillingen Sola Gratia – en utstilling der kirke, kunst og historie speiler utvikling og nyskapning.
 2. mai. Kulturnatt Drammen inviterer publikum inn til kveldsåpne kunst- og kulturinstitusjoner.
 3. juni kl. 1200. Utflukt og omvisning: Storm P. på Kittelsen-museet og guiding i Koboltgruvene. Lunsj inkludert. Buss fra Drammens Museum. Avlyst på grunn av manglende interesse.
 4. juni kl. 1900. Utstillingsåpning i Lychepaviljongen. Drammen Kunstforening viser ”Når nåtid møter fortid”. 21 buskerudkunstnere har latt seg inspirere av historiske arbeider fra ”Det faste galleriet”. Varer til 22. oktober.

 

HØSTPROGRAM

 1. september kl. 18.00. ”Artist Talk” i Lychepaviljongen. ”Når nåtid møter fortid”. Vi møter tre aktuelle utstillere. Samtale med Berit Myrvold, Stein Nerland

og Sissel Enger Moe

 1. september kl. 1800. Oppstart Croquis. Drammens Museum. 10 mandager til og med 20. november.
 2. oktober. kl. 21.00. Filmkveld Kinocity. I samarbeid med Drammen Filmklubb viser vi Stanley Kubricks “Barry Lyndon” fra 1975 som sesongens kunstfilm. Harald Gautneb innleder.
 3. oktober. kl. 18.00. ”Artist Talk” Lychepaviljongen. ”Når nåtid møter fortid”. Vi møter tre aktuelle utstillere. Samtale med Daina Deksne Gundersen, Merethe Duvholt og Marius Dahl
 4. oktober. kl 1900. Drammen Kunstforening 150 år. Jubileumsfest med 50 gjester på Austad Gård.
 5. desember kl. 1800. Drammens Museum hovedbygningen Juleverksted, vin, julesnadder, og utlodning av kunst.

 

ÆRESMEDLEMMER

Eva Rydhagen og Harald Wessel Berg er utnevnt til foreningens

æresmedlemmer for lang og utrettelig innsats.

Tidligere har Bjørn Hauge og Robert Bjørka fått samme utmerkelse.

VINNERE AV JULELOTTERIET

Ellen Gilhus vant Inger Hagens “Dogs”. Tore Aksjøberg vant Anders Pfeffer Gjengedals  “Elements in balance”. Tine Ericsson vant Anders Pfeffer Gjengedals  “Elements in balance”. Britt og Bjørn Lerstad vant Anders Pfeffer Gjengedals “Elements in balance” nr. 2 og 3. Åse Pleym Bakken vant Vibeke  Skramstad Strand ”Julefrue”. Harald Wessel- Berg vant Vibeke Skramstad Strands ”Julefrue”. Linn Anette Gundersen vant Inger Hagens «Blikk for Blix» for verving av nye medlemmer

CROQUISTILBUDET

Kunstforeningen har et meget populært og godt besøkt tilbud om croquis-tegning etter modell i hovedbygningen på Drammens museum mandager fra kl. 18.00-20.00. Deltakerne betaler kr 100,- pr. gang eller kjøper sesongkort til kr. 500,-. Virksomheten administreres av Eva Rydhagen. Styremedlemmene sørger for vakthold og kaffekoking. Det populære Croquistilbudet har til sammen 390 besøk fordelt på 20 ganger. Det er en økning på 62 besøk fra 2016. (328)

UTSTILLINGER

Utstillingen ”Når nåtid møter fortid” ble vist i perioden 21. juni til 22. oktober

Totalt besøk var 2975 personer. Ingen besøk fra Den kulturelle skolesekken.

Høsten 2016: Styret har planlagt og tilrettelagt kunstforeningens sommerutstilling ”Odd Nerdrum – Komplett”. Vi stiller ut over 70 grafiske arbeider av den kontroversielle kunstneren.